Técnicas mixtas

Irak                       IRAK
Mariscador                   MARISCADOR

                    PEIXEIRA
                    HORREOS

             O PASO DO TEMPO
                   HORREOS

                CHATARRA
                A CREACIÓN