Temas sociais

01 Pintua social                    PATERA
02 Debuxo social                   MILITARISMO

03 Debuxo social                       IRAK
04 Debuxo social                 ESMOLEIRO

05 Gravado social                 SERRA LEONA
06Temsocial                     SIRIA

            MILITARISMO/ paraguas 
            MILITARISMO/pentagono

                 LENDO O XORNAL
                  ESMOLEIRAS  

                  BUTANEIRO 
                      TIRADO

                   A CREACION
                     PEIXEIRA

                    A CARGA
                   APERTURA

                  NENA E BONECA   
                    OUTROS TEMPOS

                  DRAMA
                     DOOR

     ESQUECIDOS


         DEZ DO MARZAR E IRMANDIÑOS

                    MANS


                 TENDAL

                 TENDAL


                RUA E COCHES

            TODO FICA EN ESTA VIDA


Colección DEZ DO MARZAL