Pinturas

02 Pintura IrmandiAIÑa                 MARTEIRADO
03 Pintura Irmandi+¦a               MULLER IRMANDIÑA

08 Pintura irmandi+¦o         TRES MULLERES IRMANDIÑAS
09 Pintura irmandi+¦a                  XAN QUINTO

10 Pintura irmandi+¦a                  RUI XORDO
13 Pintura irmandi+¦o             MULLER IRMANDIÑA

14 Pintura irmandi+¦o          A MULLER DO MARTEIRADO
15 Pintura Irmandi+¦o          NUÑO FREIRE DE ANDRADE

16 Pintura irmandi+¦o               O REI XOAN II
01 Pintura tempo                O PASO DO TEMPO

05 Pintura tempo                O PASO DO TEMPO
06 Pintura tempo              O PASO DO TEMPO      


01 Pintura mariscador                 MARISCADOR
14 Pintura mariscador               MARISCADORES

09 Pintura mariscador           TRES MARISCADORAS
01Pintura sin tem+ítica                    SEN TÍTULO

02 Escultura a muller                    CUPIDO
04 Pintura muller                AS TRES AMIGAS

05 Pintura muller                   NACHA
09 Pintura muller              O PASEO DO CAN

06 Pintura social                        SIRIA
01 Pintua social                     PATERA

11 Pintura social                BUTANERO
15 Pintura social                 A CARGA

01 Pintura ecoloxía                 ECOLOXIA 1
02 Pintura ecoloxía                  ECOLOXIA 2

03 Pintura ecoloxía                ECOLOXIA 3
04 Pintura ecoloxía                     ECOLOXIA 4

06 Pintura ecoloxia                  ECOLOXÍA
07 Pintura ecoloxia                  ECOLOXÍA

08 Pintura ecoloxia                   ECOLOXÍA
09 Pintura ecoloxia                 ÁRBORE CAÍDO

10 Pintura ecoloxia                CASTAÑO AFOGADO
11 Pintura ecoloxia              AS MANS QUE QUEIMAN

12 Pintura ecoloxia              RÚA CON ENTULLOS
14 Pintura ecoloxia                     PRESTIGE

15Pintura ecoloxia             PRESTIGE CHAPAPOTE
16 Pintura ecoloxia                PRESTIGE LUVAS

17 Pintura ecoloxia                  CHATARRAS
18 Pintura ecoloxia (2)                    CHATARRAS 

europa e o touro             EUROPA E O TOURO
19 Pintura Social                  OUTRO TEMPOS

                         TORRANSE NA PRAIA
                 NENA E BONECA

         NOS CARGAMOS A NATUREZA
         NOS CARGAMOS A NATUREZA

        NOS CARGAMOS A NATUREZA
         NOS CARGAMOS A NATUREZA


             MARISCADOR A FLOTE
             MARISCADOR A FLOTE

             MARISCANDO NA NOITE
                     A ROXA

           MARISCADOR EN AMARELO
              TRES MARISCADORES