Mariscadores

01 Pintura mariscador                 MARISCADOR
02 Debuxo mariscador                   MARISCADOR

03 Gravado mariscador                   AMEXEIROS
04 Escultura mariscador                      A ROXA

05 Escultura mariscadores              MARISCADOR A PE 
09temmariscador                TRES MARISCADORAS

10temmariscador          MARISCADOR EN CHALANA
11temmariscador                   RECICLAXE

12temmariscador           MARISCADORES A FLOTE
14temmariscador                 MARISCADORES

             MARISCADOR A FLOTE  
                TRES MARISCADORES

          MARISCADOR EN AMARELO
             MARISCADOR A FLOTE    

              MARISCADOR A FLOTE 
             MARISCADOR A FLOTE


                     A ROXA
                       A ROXA