Debuxos

03 Escultura a muller               MULLER FLOREIRO
02 Debuxo tempo          VELLEZ, XUVENTUDE, NENEZ

03 Debuxo tempo           TODO E POUSO NA VIDA 
02 Debuxo social                   MILITARISMO

04 Debuxo social                  ESMOLEIRO
10 Debuxo social                    ESMOLEIRAS

03 Debuxo social                      IRAK
17 Debuxo irmandi+¦o                      MANS

AVOA ANITA                   AVOA ANITA
                  MARISCADOR

                   PARAGUAS
                CAMBIO DE ROLES

               MULLER LAMPADA
                   PENTAGONO

                  PASENIÑO
                 O MARTEIRADO

                        TIRADO
                 LENDO O XORNAL

ESQUECIDOS