O paso do tempo

02 Debuxo tempo        VELLEZ, XUVENTUDE E NENEZ
03 Debuxo tempo            TODO E POUSO NA VIDA


01 Pintura tempo              O PASO DO TEMPO
04temopasodotempo                  PASENIÑO


05temopasodotempo             O PASO DO TEMPO
06temopasodotempo             O PASO DO TEMPO

                  ASUGALADOS
                 HORREOS

                 HORREOS